ანალიზები

B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (რაოდენობრივი)