ანალიზები

სისხლის საერთო ანალიზი-მოკლე ფორმულით (ჰემოგლობინი (HB),(ედს) დალექვის სიჩქარე).