ანალიზები

ელექტროლიტების განსაზღვრა

 (კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ნატრიუმი)