ანალიზები

საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა INR