ანალიზები

ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ Anti-TSHR