ანალიზები

ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ Anti Tg