ანალიზები

ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ Anti TPO