სერვისები

ლაბორატორია ბინაზე გამოძახებით

ლაბორატორია ბინაზე გამოძახებით

200 მდე ლაბორატორიული ანალიზები როგორც კლინიკაში ასევე ბინაზე გამოძახებით