სერვისები

კარდიოლოგიური მომსახურება ბინაზე

კარდიოლოგიური მომსახურება ბინაზე

. ექიმ კარდიოლოგის მომსახურება ბინაზე (გასინჯვა, კარდიოგრამის გადაღება, დანიშნულების გაცემა)

.  კარდიო ექოსკოპიური კვლევა ბინაზე.

.  24/საათიანი ჰოლტერ მონიტორინგი ბინაზე.

.  კარდიოგრამის გადაღება ბინაზე.

.  ლაბორატორიული კვლევები ბინაზე (ტროპონინი, D-დიმერი, კოაგულოგრამა, სისხლის ლიპიდური პროფილი და სხვა ანალიზები).